22 ธันวาคม 2020

โครงการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (แข่งกีฬาภายในโรงเรียน)

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวิรัตน์ บุญส่ง รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (แข่งกีฬาภายในโรงเรียน) โดยมีนายภูริวัต ขุนสุนทร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 กล่าวรายงาน นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน ร่วมโครงการ ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2

เรื่องต่อไป

แจกน้ำยาฆ่าเชื้อ และหน้ากากอนามัย (ชนิดผ้า)ป้องกันแพร่ระบาดโรคโควิด-19

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยนายว ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ประชาพิจารณ์โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้ดินโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 - 11.00 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นป ... Read more