26 กันยายน 2019

โครงการครจมะเร็งเต้านม ตามโครงการพระราชดำริ

วันที่ 18 กันยายน 2562เวลา ๐๙.๐๐ น.นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยนายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายก ประธานสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และคณะกรรมการชุมชน ร่วมโครงการอบรมตรวจมะเร็งเต้านม ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  ณ กศน.ตำบลวัดใหม่ วัดโบสถ์เมืองและตามชุมชนต่างๆ ของเทศบาลเมืองจันทบุรี

เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม

เรื่องก่อนหน้า

โครงการส่งเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรฯ ประจำปี 2562

วันนี้ เวลา 09.30 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริม ... Read more