โครงการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.
นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี ตรวจเยี่ยมจุดป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงวันหยุดยาววันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565 ณ บริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองจันทบุรี
.
โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ร่วมตรวจเยี่ยม
.
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถแจ้งได้ที่ 199 หรือ 0 3931 1333 ตลอด 24 ชั่วโมง
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 17 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ถนน
อาจเป็นรูปภาพของ ‎สถานที่ในร่ม และ ‎ข้อความพูดว่า "‎10 Dם หยุด ตรวจ holmatro W‎"‎‎
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน และ ผู้คนกำลังยืน