14 ตุลาคม 2021

แลนด์มาร์คแห่งใหม่ใกล้ใจกลางเมืองจันท์ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการปรับพื้นที่ ลานกิจกรรม เพิ่มพื้นที่ค้าขาย พัฒนาให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจสำหรับการค้าขายของประชาชน เพื่อรองรับการเปิดเมือง หลังสถานการณ์ COVID – 19 คลี่คลาย

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564
นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการปรับพื้นที่ ลานกิจกรรม เพิ่มพื้นที่ค้าขาย พัฒนาให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจสำหรับการค้าขายของประชาชน เพื่อรองรับการเปิดเมือง หลังสถานการณ์ COVID – 19 คลี่คลาย
.
โดยใช้พื้นที่ว่างเปล่า ทุ่งพลงเหนือ ฝั่งตรงข้ามวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี พัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน เป็นสำคัญ อีกทั้งปรับให้เป็นพื้นที่พร่องน้ำ รอการระบาย จุดเชื่อมต่อคลองน้ำใส
.
โดย #นายธนภณ_กิจกาญจน์ #นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลขนาดหนัก รถขุดไฮดรอลิค จำนวน 2 คัน ดำเนินการร่วมกับเทศบาลเมืองจันทบุรี
เรื่องต่อไป

ทีมบริหารเทศบาลลงพื้นที่ช่วยเหลือดูแลประชาชนในเขตเทศบาล เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม พายุฤดูฝน “คมปาซุ”

#ทีมบริหารเทศบาลลงพื้นที่ช่วยเหลือดูแลประชาชนในเขตเทศบาล เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม พายุฤดูฝน “คมปาซุ ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของเทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564