17 มีนาคม 2021

แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 (ต.ค.63 – มี.ค. 64)

  img927  img926   img925  img924  img923

เรื่องต่อไป

ซักซ้อมการเลือกตั้งเทศบาลให้กับเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง

วันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมพงษ์ ภิรมย์ชม ปลัดเทศบาลเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยนายภูรวิช ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

img916