8 มกราคม 2021

แบบรายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง อปท. (ต.ค.-ธ.ค.63)

เรื่องต่อไป

ประกาศสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2563

img456 img455 img454 img453 img452 img451 img450 img449 img448 img447 img446 img445 img444 img443 im ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์

img333