9 ตุลาคม 2018

แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองจันทบุรี

เรื่องต่อไป

ประกาศฯ จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย (Network Device)

เรื่องก่อนหน้า

สนช.ดูงานในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองจันทบุรี

(12 กันยายน 2561) เวลา 08.00 น. นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เลขานุการนายกเทศม ... Read more