แจกน้ำยาฆ่าเชื้อ และหน้ากากอนามัย (ชนิดผ้า)ป้องกันแพร่ระบาดโรคโควิด-19

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยนายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร รองนายกเทศมนตรี นายยุคล พิสมยรมย์ เลขานุการนายก สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่แจกน้ำยาฆ่าเชื้อ และหน้ากากอนามัย (ชนิดผ้า) พร้อมทั้งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด – 19 ณ บริเวณตลาดน้ำพุ