23 กรกฎาคม 2020

แก้ไขปัญหาขยะล้นถัง

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ ชุมชนย่อยที่ 8 นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เลขานุการนายกฯ และสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหาขยะที่ล้นถัง เพื่อให้เป็นที่สะอาดแก่ชุมชน โดยเทศบาลเมืองจันทบุรี ขอความร่วมมือจากประชาชนในการทิ้งขยะให้เป็นที่ จะช่วยลดปัญหาต่าง ๆ จากขยะมูลฝอย ซึ่งสร้างความรำคาญให้แก่ชุมชนที่พักอาศัย และร่วมมือกันคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป
เรื่องต่อไป

ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี ประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลั ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

โครงการ Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 และรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานเปิ ... Read more