แก้ไขปัญหาขยะล้นถัง

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ ชุมชนย่อยที่ 8 นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เลขานุการนายกฯ และสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหาขยะที่ล้นถัง เพื่อให้เป็นที่สะอาดแก่ชุมชน โดยเทศบาลเมืองจันทบุรี ขอความร่วมมือจากประชาชนในการทิ้งขยะให้เป็นที่ จะช่วยลดปัญหาต่าง ๆ จากขยะมูลฝอย ซึ่งสร้างความรำคาญให้แก่ชุมชนที่พักอาศัย และร่วมมือกันคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป