เเจกหน้ากากอานามัย ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองจันทบุรี

วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น. นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร นายวิรัตน์ บุญส่ง รองนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล เจ้าหน้ากองช่าง เเละเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อสม.เเจกหน้ากากอานามัย ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองจันทบุรี