13 เมษายน 2020

เเจกหน้ากากอานามัย ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองจันทบุรี

วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น. นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร นายวิรัตน์ บุญส่ง รองนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล เจ้าหน้ากองช่าง เเละเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อสม.เเจกหน้ากากอานามัย ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองจันทบุรี

เรื่องต่อไป

ระงับเหตุเพลิงไหม้ ณ ร้าน The Rock Club & Restaurant

นที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 17.00 น. นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี สมาชิกสภาเทศบาล ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเบาะนั่งหลังกระบะรถยนต์