29 มีนาคม 2021

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะ ตรวจติดตามการเลือกตั้งเทศบาลเมืองจันทบุรี

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย พ.ต.ต.เดชพล กอสนาน ผู้ตรวจการ เขตตรวจการที่ 3 นางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ นางสาวเมลดา วัชรโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรี และคณะ สังเกตการณ์และประเมินผลการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี โดยมี นายสมพงษ์ ภิรมย์ชม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองจันทบุรี รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าส่วนการงาน ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี

เรื่องต่อไป

อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง

วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสมพงษ์ ภิรมย์ชม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองจันทบุ ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ประกา่ศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้ม

img958