13 มีนาคม 2020

เร่งผลิตหน้ากากอนามัย

เทศบาลเมืองจันทบุรี นำอสม  อถล.และพนักงาน ร่วมทำหน้ากากอนามัยผ้า แจกประชาชนป้องกันไวรัสโควิด-19 สร้างความมั่นใจ และความปลอดภัยในชีวิต
 เทศบาลเมืองจันทบุรี อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน  อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และพนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรีกว่า 100 คน ได้ร่วมกันจัดทำ หน้ากากอนามัยแบบผ้าเพื่อเตรียมแจกจ่ายฟรีแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยนางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองจันทบุรี กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นการรวมพลัง อสม.และ อถส.ตัวแทนจาก 17 ชุมชน เข้ามาเรียนรู้ และฝึกการผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้า รวมทั้งการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ซึ่งครั้งนี้คาดว่าสามารถผลิตหน้ากากอนามัยได้วันละ 1,000 ชิ้น โดยจะทำต่อเนื่องไปจนกว่าสถานการณ์ความต้องการหน้ากากอนามัยที่ขาดตลาดจะกลับเข้สู่ภาวะปกติ หรือ สถานการณ์การณ์ไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลายลง โดยหน้ากากอนามัยที่จัดทำขึ้นโดยตัวแทนจิตอาสาในชุมชนของเทศบาลเมืองจันทบุรีจะมีการแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในชุมชนทั้ง 17 แห่งก่อน หลังจากนั้น จะมีการแจกแก่ประชาชนทั่วไป และ นักท่องเที่ยว ฟรี อย่างไรก็ตาม สำหรับจิตอาสาตัวแทนของ 17 ชุมชนที่เข้ารับการอบรมผลิตหน้ากากอนามัย และ เจลแอลกอฮอล์ ในครั้งนี้ จะเป็นตัวแทนของชุมชนในการนำความรู้ไปขยายผลแก่ชุมชน และ ครอบครัว เพื่อได้ทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคต่อไป เป็นการลดและประหยัดภาระค่าใช้จ่ายเนื่องจากหน้ากากอนามัยแบบผ้าสามารถซัก ทำความสะอาดก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ได้

เรื่องต่อไป

เปิดศูนย์ออกกำลังกาย เทศบาลเมืองจันทบุรี

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 15.30 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานพิธี ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

งดเล่นสงกรานต์ ปี 2563