เราทำความดีด้วยหัวใจ

วันนี้ (14 ตุลาคม 2561) เวลา 09.00 น. นายวิเชษฐ์ เปลี่ยนโมฬี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เจ้าหน้าที่ และคณะ อสม.เทศบาลเมืองจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณอู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสิน