30 มกราคม 2020

เยี่ยมแม่หลังคลอด

นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร รองนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ติดตามโครงการเยี่ยมเเม่หลังคลอด ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองจันทบุรี

เรื่องต่อไป

กำหนดระยะเวลาสำรวจสิ่งปลูกสร้าง

เรื่องก่อนหน้า

ตรวจความเรียบร้อยตลาดในเขตเทศบาล

นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยนายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี เเล ... Read more