เพิ่มแสงสว่างพื้นที่เศรษฐกิจ

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.
นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี นำทีมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดจันทบุรี ดำเนินการติดตั้งไฟส่องสว่าง จำนวน 74 ดวง ตลอดเส้นทางพื้นที่เศรษฐกิจ 📌 ณ บริเวณถนนจัดรูปที่ดิน
เพื่อเพิ่มแสงสว่าง สร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน และผู้สัญจรยามค่ำคืน รองรับการเปิดเมืองเต็มรูปแบบ “วิถีชีวิตไนท์ไลฟ์”