7 กรกฎาคม 2021

เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว มิถุนายน 2564

img267 img266 img265 img264 img263 img262 img261 img260 img259 img258 img257 img256 img255 img254 img253 img252 img251 img250 img249 img248 img247 img246 img245 img244 img243 img242 img241 img240 img239 img238 img237 img236 img235

เรื่องต่อไป

นายกฯลงพื้นที่จัดระบบระเบียบมาตรการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19

#จัดระบบระเบียบมาตรการป้องกันโรค #covid19 นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยค ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มิถุนายน 64 ครั้งที่ 2