7 เมษายน 2021

เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว มีนาคม 2564

img999 img998 img997 img996 img995 img994 img993 img992 img991 img990 img989 img988  img029img028img027img026img025img024img023img022img021img020img019img018img017img016img015img014img013img012img011img010img009img008img007img006img005img004img003img002img001

เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้ม

img030

เรื่องก่อนหน้า

รายงานประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 64) สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

img987