เปิดศูนย์ CI ตระกูลตั้ง สำหรับผู้ป่วยโซนสีเขียวเพศหญิง

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.
นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์
นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี
ดำเนินการเปิดศูนย์พักคอย Community Isolation
ตระกูลตั้ง เทศบาลเมืองจันทบุรี
อย่างเป็นทางการ
.
โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ธีรพงศ์ ตุนาค
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
ลงพื้นที่ช่วยดูความพร้อมในการรับดูแลผู้ป่วยโควิด – 19
.
โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายข้าราชการประจำ
และเจ้าหน้าที่ ร่วมเปิดศูนย์พักคอย พร้อมประจำจุด ตามที่ได้รับมอบหมาย
.
ทั้งนี้ ศูนย์พักคอย ตระกูลตั้ง จัดเป็นสถานที่สำหรับ “ผู้ป่วยโซนสีเขียว”
(เพศหญิง) รองรับได้ 60 เตียง
.
ยังขาดในส่วนของ พัดลม 15 ตัว และมุ้งกระโจม 28 หลัง ประชาชนท่านใดมีความประสงค์จะร่วมบริจาคสิ่งของดังกล่าว
เพื่อนำไปใช้ที่ศูนย์พักคอย CI ตระกูลตั้ง สามารถบริจาคได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองจันทบุรี