13 มีนาคม 2020

เปิดศูนย์ออกกำลังกาย เทศบาลเมืองจันทบุรี

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 15.30 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ออกกำลังกาย เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนายชวน ฉิมกล่อม รองปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน โดยมีนายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นายวิรัตน์ บุญส่ง รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานและพนักงานจ้าง ร่วมพิธีดังกล่าว ณ ศูนย์ออกกำลังกาย ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ชั้นล่าง

เรื่องต่อไป

แก้ปัญหาการจราจร และลดอุบัติเหตุบนถนน แยกที่ดิน

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยนายวร ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

เร่งผลิตหน้ากากอนามัย

เทศบาลเมืองจันทบุรี นำอสม  อถล.และพนักงาน ร่วมทำหน้ากากอนามัยผ้า แจกประชาชนป้องกันไวรัสโควิด-19 สร้า ... Read more