4 ตุลาคม 2019

เปิดประมูลราคาให้เช่าพื้นที่ภายนอกอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร (8.88 ตารางวา)

เรื่องต่อไป

เปิดประมูลราคาให้เช่าพื้นที่ภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร (9.00 ตารางวา)

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศ เปิดประมูลราคาให้เช่าพื้นที่ภายนอกอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร (8.93 ตารางวา)