เปิดประมูลราคาให้เช่าพื้นที่ภายนอกอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร (8.88 ตารางวา)