25 สิงหาคม 2021

เปิดตลาดพลอยวันแรก ภายใต้เงื่อนไขการจัดระเบียบมาตรการป้องกันโรค

เทศบาลเมืองจันทบุรี โดยนายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี นำทีมบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายข้าราชการประจำ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรครู ลงพื้นที่จัดระเบียบมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ณ ตลาดพลอย ถนนศรีจันทร์
.
โดยมีนายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับ จังหวัดจันทบุรี และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมดูแลความเรียบร้อยแก่ผู้ประกอบการค้าขายพลอย
.
โดยผู้ที่จะเข้าตลาดพลอยต้องใส่หน้ากาก N95 หรือหน้ากากอนามัยสองชั้น (Double mask) ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และต้องผ่านการคัดกรองทุกคน ที่บริเวณช่องทางเข้า
.
โดยการตอบแบบประเมินการเข้าใช้พื้นที่ตลาดพลอยและบริเวณใกล้เคียง (จังหวัดจันทบุรี) โดยสแกน QR Code ผ่านโทรศัพท์มือถือ มีบริการ 3 ภาษา (ไทย จีน อังกฤษ) หรือกรอกข้อมูลผ่านใบแบบประเมินฯ ที่เจ้าหน้าที่แจกให้
.
ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบ และให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสามารถดำเนินการต่อไปได้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
เรื่องต่อไป

เปิดศูนย์ CI ตระกูลตั้ง สำหรับผู้ป่วยโซนสีเขียวเพศหญิง

#เทศบาลเมืองจันทบุรี #เปิดศูนย์_CI #ตระกูลตั้ง #ศูนย์พักคอย_Community_Isolation #สำหรับผู้ป่วยโซนสีเ ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19

#ปันน้ำใจ #ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด19 วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารป้ ... Read more