เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น.
          นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายข้าราชการประจำ และพนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 71 รูป และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 ณ บริเวณลานจอดรถ ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประธานในพิธี ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565