เทศบาลเมืองจันท์ มอบแอลกอฮอล์ 1,000 ลิตร แก่นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง

นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์
นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
มอบแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.8 %
จำนวน 1,000 ลิตร💧
แก่นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ
นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์
ในการบริหารจัดการสถานการณ์
การแพร่ระบาดไวรัสโควิด – 19 🦠
.
ทั้งนี้นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี ขอขอบคุณ 🙏
“นายกเฉลิมพล” ที่ให้คำปรึกษาหารือข้อราชการ และคำแนะนำในด้านต่าง ๆ
ด้วยดีเสมอมา #ขอขอบคุณจากใจ ❤