เทศบาลเมืองจันทบุรี knock door !!! เคาะประตูบ้าน เชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 

เทศบาลเมืองจันทบุรี knock door !!! เคาะประตูบ้าน เชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
เทศบาลเมืองจันทบุรี โดยกรรมการชุมชนทั้ง 17 ชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ลงพื้นที่เดินหน้าออกสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ของประชาชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด-19