26 กันยายน 2019

เทศบาลเมืองจันทบุรี ได้รับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่น ระดับดีเด่น ประจำปี 2562

วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี รับเกียรติบัตรผ่านการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับดีเด่น ประจำปี2562 จากนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท

เรื่องต่อไป

โครงการส่งเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรฯ ประจำปี 2562

วันนี้ เวลา 09.30 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริม ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลเมืองจันทบุรี ประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี สมัยวิสามัญ สม ... Read more