เทศบาลเมืองจันทบุรี เปิดศูนย์ CI สวนพระยืน สำหรับผู้ป่วยโซนสีเขียว เพศชาย

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น.
นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์
นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี
ดำเนินการเปิดศูนย์พักคอย Community Isolation
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ทุ่งพลงใต้ (พระยืน)
เทศบาลเมืองจันทบุรี อย่างเป็นทางการ
.
โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ธีรพงศ์ ตุนาค
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
ลงพื้นที่ช่วยดูความพร้อมในการรับดูแลผู้ป่วยโควิด – 19
.
โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายข้าราชการประจำ
และเจ้าหน้าที่ ร่วมเปิดศูนย์พักคอย พร้อมประจำจุดหน้าที่ตามได้รับมอบหมาย
.
ทั้งนี้ ศูนย์พักคอย พระยืน จัดเป็นสถานที่สำหรับ “ผู้ป่วยโซนสีเขียว”
(เพศชาย) รองรับได้ 40 เตียง โดยในช่วงบ่ายวันนี้ เริ่มมีผู้ป่วยทยอยเดินทางเข้ามากักกันตัว
และสำหรับศูนย์พักคอย สมาคมตระกูลตั้ง เทศบาลเมืองจันทบุรี จะดำเนินการเปิดเพื่อรองรับ “ผู้ป่วยโซนสีเขียว” (เพศหญิง) จำนวน 60 เตียง ในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม
2564