เทศบาลเมืองจันทบุรี เตรียมพร้อมจัดพื้นที่ในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ทุ่งพลงใต้ (พระยืน) เป็นโรงพยาบาลสนาม เ

เทศบาลเมืองจันทบุรี เตรียมพร้อมจัดพื้นที่ในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ทุ่งพลงใต้ (พระยืน) เป็นโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด – 19
วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายสมพงษ์ ภิรมย์ชม ปลัดเทศบาลเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน ลงพื้นที่ร่วมกับนายวุฒิกร สุขีนัย นายอำเภอเมืองจันทบุรี และว่าที่ร้อยตรีชยุต พรมเทศ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง สำรวจพื้นที่ในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ทุ่งพลงใต้ (พระยืน) เตรียมพร้อมจัดเป็นโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด – 19
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด – 19 (ระลอก 3) ตั้งแต่เดือนเมษายน ยังพบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ประกอบกับกลุ่มผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์ใหม่ เป็นกลุ่มไม่แสดงอาการ หรือแสดงอาการน้อย เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อได้ และขณะนี้จังหวัดจันทบุรี พบผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่ทุกวัน ในวันนี้นายสมพงษ์ ภิรมย์ชม ปลัดเทศบาลเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เตรียมปรับปรุงส่วนในอาคารชั่วคราว ซึ่งตั้งอยู่ในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ทุ่งพลงใต้ (พระยืน) เพื่อรองรับผู้ป่วย โควิด – 19 หลังพบข้อมูลการคัดกรองเชิงรุกมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น โดยดำเนินการให้เจ้าหน้าที่สร้างห้องน้ำชั่วคราว สำหรับผู้ป่วยโควิด – 19 พร้อมทั้งปรับปรุงอาคารให้พร้อมต่อการใช้งานต่อไป