26 มีนาคม 2020

เทศบาลเมืองจันทบุรี วางมาตราการเข้ม ป้องกันโรค COVIC 19

เทศบาลเมืองจันทบุรีวางมาตรการเข้มสถานีขนส่งผู้โดยสาร คัดกรองผู้โดยสาร และ พนักงานขับรถทุกราย เข้า – ออกทางเดียว ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 สร้างความมั่นใจประชาชน

เรื่องต่อไป

บริการงานทะเบียน แจ้งเกิด แจ้งตาย เท่านั้น

เรื่องก่อนหน้า

วารสาร ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563