เทศบาลเมืองจันทบุรี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ดำเนินโครงการ Kick off “สุนัขชุมชน” เพื่อจัดระเบียบ

          เทศบาลเมืองจันทบุรี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ดำเนินโครงการ Kick off “สุนัขชุมชน” เพื่อจัดระเบียบ และลดจำนวนสุนัขจรจัดภายในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี โดยดำเนินการทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประทับตราเย็บบนตัวสุนัข เพื่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกให้รู้ว่าสุนัขได้ผ่านการทำหมันเรียบร้อยแล้ว
โดยในวันนี้ (วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565) เวลา 07.00 น. งานสัตวแพทย์ เทศบาลเมืองจันทบุรี เข้าดำเนินการ ณ ซอยท่าแฉลบ 5 (หลังสวนปาล์ม) ซึ่งการทำหมันมีส่วนช่วยทำให้ระดับฮอร์โมนของสุนัขลดลง เช่น ลดการเห่าหอน และลดความดุร้าย ลดปัญหาที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชน