6 มกราคม 2020

เทศบาลเมืองจันทบุรี มอบเงินเยียวยาผู้ประสบภัยไฟไหม้

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 15.30 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยนายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน พนักงานจ้าง ร่วมมอบเงินเยี่ยวยาเเก่ผู้ประสบภัยเหตุไฟไหม้บริเวณเเยกสะพานขาว ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองจันทบุรี

เรื่องต่อไป

ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานจัด ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน