เทศบาลเมืองจันทบุรี นำอาหารพร้อมน้ำดื่มแจกจ่ายประชาชน

เทศบาลเมืองจันทบุรี รับมอบอาหารพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 500 ชุด จากกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด “กองทัพเรือร่วมใจสู้ภัยโควิด-19”
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.00 น. นายชวน ฉิมกล่อม รองปลัดเทศบาลเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ผู้นำท้องถิ่น พัฒนาชุมชน รับมอบอาหารพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 500 ชุด จากกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน ชุมชนย่อยที่ 5,6 และ 15 ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19….งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองจันทบุรี