1 ตุลาคม 2020

เทศบาลเมืองจันทบุรี ดำเนินการกำจัดกอสวะ ในแม่น้ำจันทบุรี

วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 11.30 น. นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยนายยุคล พิสมยรมย์ เลขานุการนายกฯ ลงพื้นที่ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองจันทบุรี ดำเนินการกำจัดกอสวะ ณ บริเวณใต้สะพานนิรมล (ชุมชนย่อยที่ 4)

เรื่องต่อไป

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว กันยายน 2563

img969 img968 img967 img966 img965 img964 img963 img962 img961 img960 img959 img958 img957 img956 im ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองจันทบุรี

วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันบุรี เป็นประธานโคร ... Read more