เทศบาลเมืองจันทบุรี จัดการแถลงข่าวประเพณีกวนข้าวทิพย์

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.
นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี นางสาวปรารถนา มงคลธวัช วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี นางสาวเสาวนีย์ คนกล้า ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดจันทบุรี นายธีระ วัชระปราณี ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และร้อยตำรวจตรี ปัญญาวัฒน์ กระทุ่มเขต ประธานเครือข่ายประชาคมงดเหล้า จังหวัดจันทบุรี ร่วมแถลงข่าวประเพณีกวนข้าวทิพย์ สงกรานต์วัดใหม่ ใส่หน้ากาก ไม่สาดน้ำ Amazing New Normal ปีที่ 59
โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าส่วนการงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชน และสื่อมวลชน ร่วมรับฟังการแถลงข่าว ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2
วัดใหม่เมืองจันท์ ร่วมกับเทศบาลเมืองจันทบุรี วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล) กำหนดจัดพิธีเปิดงานประเพณีกวนข้าวทิพย์ ในเทศกาลส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 ขึ้นในวันพุธที่ 13 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ปะรำพิธีวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่ สืบทอดมรดกด้านประเพณีวัฒนธรรมไทย ทั้งยังสนับสนุนประชาชนได้มีโอกาสร่วมทำบุญ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโส เป็นการเสริมสร้างพื้นฐานทางจิตใจอันดีงาม และเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและท้องถิ่น
โดยปีนี้งดเล่นน้ำสงกรานต์ภายในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ยังคงมีการระบาด “คงไว้ซึ่งงานประเพณีกวนข้าวทิพย์” ที่จะมีขึ้นตามเวลา และสถานที่ดังกล่าว
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ดอกไม้
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ผู้คนกำลังนั่ง
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ผู้คนกำลังยืน