26 มีนาคม 2020

เทศบาลเมืองจันทบุรี จัดทำMOU สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี และนายปฐมพงศ์ ฟักเขียว ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดทำหน้ากากอนามัยระหว่างเทศบาลเมืองจันทบุรี และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี โดยมีนางตุลา อุนพงศ์ถาวร รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี

เรื่องต่อไป

จัดทำอ่างล้างมือเพื่อให้ประชาชน ทำความสะอาดมือของตนเอง

เทศบาลเมืองจันทบุรี ติดตั้ง “อ่างล้างมือ” จำนวน 3 จุด บริเวณรอบสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ( ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ยื่นแบบชำระภาษีป้าย ประจำปี 2563