เทศบาลเมืองจันทบุรี ขอยกย่อง และชื่นชม ช่างเวช พลเมืองดี

“เทศบาลเมืองจันทบุรี ขอยกย่อง และชื่นชม ช่างเวช พลเมืองดี”
วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี มอบใบประกาศเกียรติบัตร แก่นายผดุงเกียรติ เทาศิริ ช่างประจำศูนย์รถยนต์โตโยต้าจันทบุรี พลเมืองดี ผู้มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือทางหน่วยราชการ โดยจอดรถจักรยานยนต์ เก็บถังขยะ และเศษขยะที่ถูกกระแสน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องพัดล้มกีดขวางการจราจร เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้รถ ใช้ถนนที่สัญจรไปมาในบริเวณดังกล่าว เพื่อยกย่อง เชิดชู และเป็นกำลังใจให้มีจิตมุ่งมั่นทำความดีเพื่อสังคมต่อไป โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติ และชื่นชม ผู้กระทำความดีมีจิตสาธารณะ ที่ควรเอาเป็นแบบอย่าง ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ชั้นล่าง)