เทศบาลเมืองจันทบุรีร่วมเดินขบวนมหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติด

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น.
นายบุญสิน จันทสุรวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล คณะครู นักเรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) เทศบาลเมืองจันทบุรี และส่วนราชการระดับอำเภอ เข้าร่วมงานมหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติด อำเภอเมืองจันทบุรี ประจำปี 2565 (เดินขบวนมหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติดฯ) ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1
โดยมีนายวุฒิกร สุขีนัย นายอำเภอเมืองจันทบุรี เป็นประธานในพิธี นายประเดิม แพทย์รังษี ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และขบวนรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ เป็นพลังแผ่นดินเอาชนะปัญหายาเสพติด