เทศบัญญัติงบประมาณ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

ดาวน์โหลด   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

** ขออภัย, ไฟล์ประเภท xls, doc จำเป็นต้องบีบอัดให้อยู่ในรูปแบบ zip เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย **