17 ตุลาคม 2018

เตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินยังพื้นที่จังหวัดจันทบุรี วันที่ 20-22 ตุลาคม  2561 และคณะผู้บริหารลงพื้นที่ริมน้ำจันทบูร ตลาดพลอย เพื่อตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการรับเสด็จฯดังกล่าว

เรื่องต่อไป

เทศบาลเมืองจันทบุรีก่อสร้างอาคารขนส่งผู้โดยสาร

ด้วยเทศบาลเมืองจันทบุรี  ได้รับงบประมาณจากส่วนกลาง  และงบประมาณของเทศบาลเมืองจันทบุรี มาดำเนินการปรั ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬา อปท. ณ เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

วันนี้ (16 ตุลาคม 2561) เวลา 09.00 น. นายวิเชษฐ์ เปลี่ยนโมฬี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศม ... Read more