เตรียมพร้อมรับมือปริมาณน้ำฝน

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น.
          นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองช่าง ลงพื้นที่ดำเนินการตัดต้นไม้ล้มขวางทางน้ำ คลองบ้านสวย เพื่อให้น้ำสามารถไหลได้สะดวกมากยิ่งขึ้น