เตรียมความพร้อมตั้งหน่วยตรวจหาเชื้อโควิดของจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 11.30 น. นายสมพงษ์ ภิรมย์ชม ปลัดเทศบาลเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง เเละเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมตั้งหน่วยตรวจหาเชื้อโควิดของจังหวัดจันทบุรี เพื่อให้บริการตรวจคัดกรองไวรัสโควิด – 19 แก่ประชาชนฟรี ในวันเสาร์ที่ 1 ถึงวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ประชาชนท่านใดที่มีความเสี่ยง หรืออยู่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ ให้มารับบริการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 โดยนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ทุ่งพลงใต้ (พระยืน) ตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว
Cr. งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองจันทบุรี โทร. 0 3931 3669
เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง 20 รายการ

เรื่องก่อนหน้า

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร