เดินหน้าพัฒนาต่อเนื่อง จัดระเบียบสายสื่อสารและโทรคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี