23 พฤศจิกายน 2020

เจ้าหน้าที่งานทะเบียนราษฎร ดำเนินการทำบัตรประชาชนเด็ก

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายวิรัตน์ บุญส่ง รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่งานทะเบียนราษฎร ดำเนินการทำบัตรประชาชนเด็ก เเละตัดผมนักเรียนให้แก่เด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาล ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2
+29
คุณ, งามอาภา ประกอบผล, Somchat Banlukantikul และคนอื่นๆ อีก 8 คน
เรื่องต่อไป

ประชุมประชาคม ระดับเมือง เพื่อทบทวนโครงการก่อสร้างระบบดับเพลิงชุมชน

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานก ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรี เมืองจันทบุรี เป็น ... Read more