เจ้าหน้าที่งานทะเบียนราษฎร ดำเนินการทำบัตรประชาชนเด็ก

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายวิรัตน์ บุญส่ง รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่งานทะเบียนราษฎร ดำเนินการทำบัตรประชาชนเด็ก เเละตัดผมนักเรียนให้แก่เด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาล ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2
+29
คุณ, งามอาภา ประกอบผล, Somchat Banlukantikul และคนอื่นๆ อีก 8 คน