13 เมษายน 2020

ระงับเหตุเพลิงไหม้ ณ ร้าน The Rock Club & Restaurant

นที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 17.00 น. นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน เจ้าหน้าที่งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ระงับเหตุเพลิงไหม้ ณ ร้าน The Rock Club & Restaurant ตั้งอยู่เลขที่ 2/3 ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี โดยมี ปภ.จังหวัดจันทบุรี สภ.เมืองจันทบุรี และหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ร่วมนำสรรพกำลังงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย อปพร. จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง เข้าร่วมระงับเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งสาเหตุอยู่ในระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองจันทบุรี ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันสอดส่องดู ระมัดระวังอัคคีภัย โดยเฉพาะระมัดระวังการหุงต้มอาหาร การใช้แก๊ส การจุดธูปเทียนบูชาพระไหว้เจ้า การเล่นพลุดอกไม้ไฟ งดเผาเศษขยะต่าง ๆ การใช้ไฟฟ้า เช่น ชาร์ตแบตเตอรี่โทรศัพท์และอื่น ๆ ทิ้งไว้ สำรวจสายไฟให้มีสภาพใช้งานได้ตามปกติ ควรตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนเข้านอน และออกจากบ้าน หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ แจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองจันทบุรี โทร. 199 หรือ 0 3931 1333 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

เรื่องต่อไป

ประกาศจังหวัดจันทบุรี

เรื่องก่อนหน้า

เเจกหน้ากากอานามัย ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองจันทบุรี

วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น. นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร นายวิรัตน์ บุญส่ง รองนา ... Read more