17 สิงหาคม 2021

ะกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ตามโครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน บุนวม มีพนักพิง ขาเหล็ก ล้อหมุนได้มีที่ท้าวแขน ปรับสูง-ต่ำได้ จำนวน 1 ตัว

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศรวมอุปกรณ์ใช้งาน หมายเลขครุภัณฑ์ 420-60-0259