อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่นำสัตว์เลี้ยง เดินทางมารับบริการ “ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” และ “ผ่าตัดทำหมัน” ฟรี

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น.
นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พบปะพูดคุย อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่นำสัตว์เลี้ยง เดินทางมารับบริการ “ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” และ “ผ่าตัดทำหมัน” ฟรี‼️ #โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม ในโครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ลานกีฬาคนรักจันท์
เทศบาลเมืองจันทบุรี โดยสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการดังกล่าวฯ ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ปศุสัตว์อำเภอเมืองจันทบุรี ทีมงานสัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ซึ่งประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีให้ความสำคัญ นำสัตว์เลี้ยงของตนเอง (สุนัขและแมว) มารับบริการกันเป็นจำนวนมาก🐾