3 กรกฎาคม 2020

ออกแบบสอบถาม

เรื่องต่อไป

ห้ามให้อาหารนก

วันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อม ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำจันทบุรี บริเวณสะพานนิรมล(วัดโรมันคาทอลิค) ถึงถนนซอยคลองขุด

(2 กรกฎาคม 2563) เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองจันทบุรี จะดำเนินการสอบถามความ ... Read more