8 ธันวาคม 2020

อสม. เข้าศึกษาดูงานเทศบาลนครพิษณุโลก

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยนายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าส่วนการงาน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าศึกษาดูงานเทศบาลนครพิษณุโลก โดยมีนายแพทย์ สุธี ฮั่นตระกูล รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมขุนพิเรนทรเทพ จังหวัดพิษณุโลก

เรื่องต่อไป

การแข่งขัน เซปักตะกร้อกระชับมิตร ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 19.30 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานในพิ ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศรับสมัครประธานกรรมการชุมชน