อบรมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

 

 

เมื่อวันที่22 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการรฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก โดยมีนายชวน ฉิมกล่อม รองปลัดเทศบาลเมืองจันทบุรีเป็น ผู้กล่าวรายงาน นางตุลา อุนพงศ์ถาวร นายวิรัตน์ บุญส่ง รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมโครงการฯ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ชั้นล่าง)