31 กรกฎาคม 2019

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องการศึกษาปฐมวัย

 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา ๑๑.๔๕ น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย และศึกษาดูงาน โดยมีนายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร นายวิรัตน์ บุญส่ง รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และคณะครู ร่วมโครงการฯ ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ อาคารสำนักงาน ชั้น ๔

เรื่องต่อไป

กำหนดพื้นที่ติดป้ายประชาสัมพันธ์ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี

เรื่องก่อนหน้า

อบรมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

    เมื่อวันที่22 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันท ... Read more