10 กรกฎาคม 2019

อบรมคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2562

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และข้อความในภาพอาจจะมี 2 คน, สนามบาสเก็ตบอล และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และข้อความ

ในภาพอาจจะมี 17 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562เวลา ๑๑.๓๐ น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม และทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน จำนวน ๒๒๕ คน โดยมีนางตุลา อุนพงศ์ถาวร นายวิรัตน์ บุญส่ง รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าส่วนการงาน ร่วมโครงการฯ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ชั้นล่าง

เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่